Medvinden

Southwind IIIFlower

Archive for May, 2010

The toilet repair

A short clip from when our toilet broke down. It was not a very happy moment, specially not for Phil…

San Cristobal – Galapagos

English verison below... English version below…
Så var vi då äntligen här. Galapagos. Det känns lite smått overkligt. Jag har föreställt mig detta i flera år. Hur man lämnar Panama, utan återvändo, seglandes ut på världens största hav. Mot alla öarna, mot det spännande och lite okända. Galapagos, kanske inte direkt det okända men desto mer spännande med sitt fantastiska djurliv. En etablerad turistindustri kontrollerar vad du får göra och inte får, så själva äventyret ligger på kommande resmål, även om det är hur spännande som helst med alla djuren. Ankringsområdet här på San Cristobal är fullt med sjölejon och sälar, de beter sig som hundar gör i vilken annan sydamerikans stad som helst, en något märklig upplevelse.

För att förtydliga det hela så var det förra blogginlägget skrivet ute på havet och uppskickat via vår satelittelefon. Det är genom den vi får väderrapporter och passar då på att skicka iväg lite mail och uppdateringar. Men nu är vi alltså på fast mark igen. Seglingen gick ganska bra, nio dagar vilket måste ses vara helt ok för de 930 sjömilen vi seglade. Vi hade ett par dagars skitväder dock med regn och vindar så att vi var tvungna att kryssa. Detta gjorde att båten lutade och gungade en hel del. Det blir ganska påfrestande för kroppen då man konstant måste spänna sig och klamra sig fast. Många andra båtar upplever denna seglats som vindstilla och stekhet. Vi hade väldigt mycket vind, en natt uppemot halv storm (35 knop) och kallt och molnigt väder nästan hela överfarten.

Just när det lutade som mest gick vår toalett sönder. Phil inkallades på badrummet. Det som vi trodde var ett enkelt problem tog två dagar i anspråk. Hela toan var under arbetet täckt av brunt vatten och det luktade därefter. Inte en så värst trevlig syn och jag säger så…
En lite lustigare incident var när Stefan mitt i natten fick för sig att han hade en fågel i sin kabin. “Fågeln”, som senare visade sig vara gnissel ifrån rodret, fick honom att under en kvart vända upp och ner på all möjlig bråte för att försöka hitta sin fjäderbeklädda vän. Utan lycka skall tilläggas.

Natt nummer sex när jag satt uppe på min nattvakt skiftade så vinden plötsligt. Vi fick den mer ifrån sidan. Plötsligt lutade det inte lika mycket och vi sköt fram genom vattnet. Vågorna började även lägga sig mer och mer och de sista dagarna till havs var riktigt behagliga.
Speciellt då den absolut sista dagen, lördag. Det hela började med napp på fiskespöt, ytterligare en Mahi Mahi hade slukat kroken. Så runt tolvsnåret klädde vi alla upp oss i våra seglingsuniformer för att korsa ekvatorn för första gången i våra seglarliv. Det skålades i rom med varmchoklad och stämningen kunde inte varit bättre. Så en timme senare skriker Phil ut, VAAAAL!! Alla springer upp på däck och vi får se en pilotval som simmar förbi båten, ca två meter ifrån, ca åtta meter lång, mäktigt! Under dagen siktade vi totalt fem pilotvalar, dock lite längre bort ifrån oss. Någon timme senare kom tio stycken flasknosdelfiner på besök och stannade ett par minuter i fören för att leka.

Dagen därpå var vi så i hamn. Vi har klarerat in och fått lov att stanna i 20 dagar. Dock får vi inte segla runt själva utan måste låta båten ligga ankrad och ta turer runt för att se nationalparksområdena. Vi skall se till att dyka lite, förhoppningsvis med hammarhaj och mantor. Och så skall vi förhoppningsvis få både sköldpaddor, leguaner och andra spännande djur under vårt besök. Vi skall försöka få upp lite bilder så snart internet är snabbt nog så att ni kan se själva hur bra vi har det…

Vi mår alla fint och kommer nog få en härlig tid här på Galapagos. För att förtydliga hur våra seglingsuniformer ser ut lägger jag ut en bild vi tog i Panama just före avfärd. Fyra unga stark män…..

sailors

English verison below...
Finally, Galapagos Islands. It feels surrealistic. I’ve been making up this picture in my head for several years now. How you leave Panama, without return, out on the worlds greatest ocean. Towards all the Islands, the exciting and bait unknown. Galapagos, may be not the unexplored, but it has an even more exciting animal life. The tourist industry is really big and what and you can and can’t do is pretty hard regulated. The anchorage here at San Cristobal is full of Sea Lions and seals. They’re Galapagos answer to street dogs, a pretty strange feeling…

The last entry was posted via our Sat. Phone. It’s through that one we get weather reports and while we download them we can send you all some updates. So, if we shall sum up the sailing, we got here fast enough, 930 nautical miles in nine days. Although, we had a couple of day with pretty shitty weather with rained and tacking. This made the boat lean and rock a lot. The body get’s really exhausted when you have to hold on to your self 24-7. A lot of other sailors tell stories about this trip lacking wind and being boiling hot. We had a lot of wind, one night over 35 knots, and pretty cold and cloudy weather the entire time.

Right when we we’re leaning the most, our toilet broke down. Phil found his way to the bathroom. What at first seemed like a pretty simple problem turned out to be a two day project. During that time, the floor and walls we’re all covered in brown water, and the smell, yeah, you can make the picture your self…
A more pleasing episode happened late one night when Stefan thought that he had a bird in his cabin. “The Bird”, later discovered to be some noise from the tiller, made him turn his cabin upside down and during 15 minutes try to find his little friend. No luck there….

Night number six, when I had my nightshift, the wind suddenly shifted over. It came more from the side and suddenly the boat didn’t lean as much and we made really good speed through the water. The waves started to calm down and the last few days we’re really comfortable.
The very last day was something special. The day started off with a Mahi Mahi on the rod. Later, round lunchtime, we sailor suited up to cross the equator for the first time. We had a toast wit rum and chocolate and the atmosphere abroad was great! an hour later, Phil shout out WHALE!! everybody runs up on deck to see a eight meter pilot whale pass the boat two meters out in the water, really cool!!During that day we saw totally five whales and some bottle nose dolphins play in the bow.

The day after, sunday, we we’re in the harbor again. We got permit to stay for 20 days although we have to let the boat stay at anchor and take tours around to visit the national park. We’ll try some diving, hopefully with hammer heads and manta rays. And on land we shall hopefully meet some tortuous, iguanas and other cool animals during our stay here. If you click “Bilder” up at the top of this site you can see some pictures from the trip and see for yourself how great life can be.

We’re all a health and shall have a great time here at Galapagos. The picture posted above shows our Sailor suits and was take in Panama, at the dock right before take off. Four young strong men….

03 25 N 81 06 W

English verison below... English version below…
Fyra unga starka män seglade ifrån Panama. Det var fredag förmiddag. Det fanns hopp i luften. De fyra skulle ut på äventyr. Åskådarna på bryggan vinkaders av och segel sattes. Vi var strax ute ur Balboas hamnområde och kursen sattes söderut. Redan efter ett par timmar skrek det till ifrån fiskespöt. En halvmeters Mahi Mahi satt på kroken. Så fort den var landad drog vår kock Stefan fram filekniven och började förbereda kvällens läckra måltid.

Ungefär så var den första dagen till havs. Vi hade faktiskt bra vindar ifrån starten och gjorde god fart. Efter första natten var alla lite matta, Anders och Phil visade även tecken på sjösjuka, vilket de uttryckt över relingen. När resan är skumpig och speciellt i början innan man vant sig så blir dagarna lätt väldigt slöa. Man vilar mest och försöker hålla i sig…

Vädret har varit ganska så bra med oss hela tiden även om vi fått köra en del för motor. Det hade vi emellertid räknat med då vi passerar ITCZ, intertropiska convergence zonen. Ett område norr om ekvatorn med stiltjebälten, regn och åskskurar och plötsliga squalls, när det på några minuter blåser upp till nästan kuling och störtregn för att sedan avta lika snabbt. Vi hoppas nu snart kunna vara nere i passadvindsbältet så att vi kan få lite trevlig med- eller sidvind fram till Galapagos. Vi har ca 580 nautiska mil kvar så vi räknar med ytterligare en vecka till havs.

I skrivande stund ligger vi med vinden snett in från babord och vi har ganska bra kurs emot mål. Anders mår sådär efter att jag fått honom att hissa storseglet. Sjösjukan blir som värst när man anstränger sig eller är nere i kabinen. Som tur är känner varken Stefan eller jag några större bekymmer så vi får i alla i oss bra mat varje måltid. Anders hade börjat skrivna ned hur det hela ter sig i hans ögon men ni får vänta med den berättelsen tills Styrman mår lite bättre.

Segla lugnt

P.S. gå in under “Besättning” på bligen och läs lite om Kocken och Elektrikern.D.S.

English 03 25 N 81 06 W
Four young strong men sailed out from Panama. It was friday morning. A feeling of hope and adventure was in the air. We waved at the people at the dock and sat sail. Soon we left Balboa harbor and set course south. Only a few hours had passed when the fishing rod started screaming loud. A half meter Mahi Mahi was on the hook. As soon as the fish was onboard our Chef Stefan pulled out his knife and started to prepare that night delicious dinner.

That was the first day at sea. Good winds from the start and nice speed. After the first night everybody was a bit fatigue. Anders and Phil showed some signs of seasickness, they also made sure the fish knew about it. When the boat is bumming around and specially when people are not used to the sea the first couple of days becomes really lazy. Most of the time you just rest and try not to fly around in the cabin.

The weather has been pretty good so far even though we had to run the engine for some time. We’re passing by the ITCZ, a belt north of the equator with no wind, rained thunderstorms and squalls. We hope to hit the trade winds soon so that we can get some nice running winds down towards Galapagos. Right now we’ve got about 580 nautical miles left so we calculate with another week at sea.

As I write the we’e on a port tack with pretty good course towards our goal. Anders doesn’t feel very well after a trip on deck to rise the main sail. The seasickness gets worse if you focus hard on something or works down the cabin. Luckily neither Stefan or me have gotten bad yet so at least we get some good food every night. Anders started to write a little text of how he experience the trip so far but it’ll have to wait until we get a bit more settled weather.

Calm seas to you all.

Videohälsning ifrån Panama

Swedish En liten videoblogg med den senaste uppdateringen ifrån Panama. Ljudet är inte det bästa men håll tillgodo…
English This post is a video blog in swedish. We’ve been busy trying to get the boat ready for the crossing so we had little time for updates. But Thursday we leave Panama for Galapagos. We’ll send you all an update from the salty sea…

En vecka i Panama…

English verison below... English version below…
Så har en vecka förflutit sen vi kom fram till Colon, Panama. Jag trodde inte att skillnaden i klimat skulle vara så stor som den är gentemot Honduras. Snäppet varmare, fuktigare och så har regnperioden startat så vi får en skur nästan varje dag. Då snackar vi inte duggregn, om man står ute i trettio sekunder blir man dränkt. Regnet ackompanjeras av väldiga åskskurar. Ganska häftigt och väldigt uppfriskande med lite regn i värmen.

Efter att vi anlänt fick vi spendera nästan en hel dag i byråkratins tecken. Fem olika myndigheter utspridda över staden. Varje myndighet ville ha sin beskärda del av blanketter och kopior på diverse papper. Dagen efter så kom en man ifrån kanalbolaget ut och mätte in båten. Det hela gick på två minuter, längd och bredd. Sedan fyllde vi i lite mer papper och jag fick senare gå till banken och betala kanalavgiften plus deposition, totalt 1500 US dollar.

Dagen därpå hyrde vi en bil och tog oss upp i bergen. De har en fantastisk natur och det var kul att köra runt uppe på bergsvägarna. Framåt eftermiddagen bestämde vi oss för att bestiga en av topparna. Utsikten var härlig med molnen som slöt sig runt de andra bergen. Synd bara att de inte har snö och att jag inte hade skidor…
När dagen övergick i natt körde vi till flygplatsen för att hämta upp Stefan, min vän och arbetskamrat ifrån Tender CPH där jag jobbade som bartender och han som kock. Det var en blek figur som steg ut ifrån tullen. Chockerad av värmen och uttröttad av ett dygns resa. Tyvärr blev Gammel Dansken stulen av den amerikanska tullen, men dansk lakrits fick han i alla fall ta med.

De senaste två dagarna har gått åt att bunkra mat inför överseglingen. Vi har kommit ganska långt och båten är nog bra mycket tyngre med alla konerver vi tagit ombord. Hon flyter i alla fall och lite mer skall vi nog få plats med.

I morgon, söndag, går vi genom kanalen. Vi startar klockan fem på eftermiddagen med att hämta upp lotsen. Man slussar 26 meter upp till Gatun Lake där vi kommer spendera natten. Dagen därpå kommer lotsen tillbaka och vi går genom sjön och slussar slutligen ner till Stilla havet på eftermiddagen. Eftersom vi behöver vara fyra linehandelers plus kapten och lots kommer Phil, en australiensare jag mötte på Utila, hjälpa oss genom vilket nog skall bli en kul resa.

I skrivande stund är grabbarna ute och letar landkrabbor. Krabborna kommer fram efter regnet och det är fullt med människor längs vägarna som försöker göra sig en slant på denna lokala delikatess. Stefan har lovat att göra en Bouillabaisse ifall de lyckas så jag håller tummarna.

Oskar


English verison below...
A WEEK IN PANAMA
It has now been a week since we arrived here in Colon, Panama. I couldn’t believe that the difference in climate would be that great compared to Honduras. It’s warmer, more humid and the rainy season started so here’s a hell of a shower almost every day. The rain comes with heavy thunderstorms. Although you can’t stay outside it’s pretty refreshing with some rain in this hot weather.

When we first arrived we had to spend a long day with the Panamanian bureaucracy. Five different departments spread over the city. Every department has their forms and they all want at least once copy of four different papers…
The day after that a measurer came to the boat, it took him two minutes to find the length and the beam. Then some more paperwork before he left me with a ticket for 1500 US dollars to pay at the bank.

Wednesday we rented a car to go see the countryside. We drove around the mountan-roads and got astonished by the beautiful country. We found a peak and decided to climb the top. A beautiful canyon and cloud covered mountains met us at the top. Too bad they don’t do snow here because I really felt like skiing standing at the top looking down the slope.
Later that evening we went to the airport to pick up Stefan, my friend from Tender CPH where I worked in the bar and he’s the chef. A pale danish guy walked out from customs. Chocked by the heat and humidity and tired from the long trip. Sadly,the American customs didn’t let him bring his Danish bitter’s across.. To bad, to bad, although luckily, they we’re ok with the danish licorice.

We’ve spent the last two days shopping food for the long trip we have ahead. We’ve come pretty far with that and the boat is now a lot heavier that it used to be… She still floats so we’ll have to bring some more…

Tomorrow, Sunday, we’ll transit the Panama Canal. We start at five pm. picking up our pilot. Then we’ll do the locks and be leveled up 26 meters to the Gatun Lake. We’ll spend the night there. Then, in the morning our pilot will get back and we’ll sail towards the Pacific locks and on monday afternoon we’ll be in the Pacific Ocean.
Since we have to be four line-handelers, Phil, an Australian guy I met at Utila will join us through the canal. I really think it will be a nice trip!

Right now the lads are out looking for land-crabs. They come out after the rain and ther’s tons of people on the roads trying to catch them. Stefan promised to make a Bouillabaisse if they succeed so I hope they fins some nice ones…

Oskar